Loading color scheme

Potřebuji na solární elektrárnu stavební povolení?

Často se na nás obracíte s dotazem týkající se stavebního povolení při realizaci fotovolataické elektrárny pro účely vlastní spotřeby elektrické energie ve Vašem rodinném domě.

U malých fotovoltaických elektráren, které jsou umístěny na budovách a u kterých se předpokládá spotřeba vyrobené elektřiny v daném objektu není stavební povolení nutné. Díky tomu je pak samotná realizace malé fotovolataické elektrárny v podstatě otázkou několika týdnů, neboť není potřeba řešit administrativu spojenou se stavebním povolením. V tomto konkrétním případě se nejedná o výrobnu elektřiny, ale o technické zařízení stavby, na kterou se solární panely umisťují. Fotovoltaické panely na výrobu elektrické energie umístěné na střeše Vašeho domu jsou pak nedílnou technologickou součástí stavby, v podstatě podobně jako kotel na tuhá paliva, bojler nebo tepelné čerpadlo.

A jak to přesně ríká zákon? Instalace solárních panelů na stávající budovu je změnou dokončené stavby neboli stavební úpravou. Na stavební úpravy se podle § 79 odst. 6 stavebního zákona nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas.

Výjimku tvoří instalace fotovoltaických panelů na stavby, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo pokud leží v nějakém zájmovém území, například v krajinné památkové zóně nebo v CHKO. Ale i v takových případech lze najít řešení – třeba panely integrované přímo do střechy.