Volejte

+420 702 370 731

}

Provozní doba

Po-Pá: 8.00 – 16.00

Chcete vyrábět elektřinu?

Nebo volejte: (+420) 702 370 731

FV elektrárna a stavební povolení
20. února, 2021

Obsah příspěvku

Často se na nás obracíte s dotazem týkající se stavebního povolení při realizaci fotovoltaické elektrárny pro účely vlastní spotřeby elektrické energie ve Vašem rodinném domě. Pokud splníte následující podmínky, pak jej nebudete potřebovat.

U malých fotovoltaických elektráren, které jsou umístěny na budovách a u kterých se předpokládá spotřeba vyrobené elektřiny v daném objektu není stavební povolení nutné. A právě díky tomu je realizace malé fotovoltaické elektrárny v podstatě otázkou několika týdnů. Není potřeba řešit administrativu spojenou se stavebním povolením. V tomto konkrétním případě se totiž nejedná o výrobnu elektřiny, ale o technické zařízení stavby, na kterou se panely umisťují. Fotovoltaické panely na výrobu elektrické energie umístěné na střeše Vašeho domu jsou pak nedílnou technologickou součástí stavby. V podstatě podobně jako kotel na tuhá paliva, bojler nebo tepelné čerpadlo.

A jak to přesně říká zákon? Instalace fotovoltaických panelů na stávající budovu je změnou dokončené stavby neboli stavební úpravou. Na stavební úpravy se podle § 79 odst. 6 stavebního zákona nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas.

Výjimku tvoří instalace fotovoltaických panelů na stavby, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo pokud leží v nějakém zájmovém území, například v krajinné památkové zóně nebo v CHKO. Ale i v takových případech lze najít řešení – třeba panely integrované přímo do střechy.