Volejte

+420 702 370 731

}

Provozní doba

Po-Pá: 8.00 – 16.00

Chcete vyrábět elektřinu?

Nebo volejte: (+420) 702 370 731

Stavební povolení, licence
21. září, 2023

Obsah příspěvku

Často se na nás obracíte s dotazy týkající se legislativních náležitostí spojených s výstavbou FVE a na následujících řádcích vás stručně uvedu do problematiky. 

Stavební povolení

U malých fotovoltaických elektráren, které jsou umístěny na rodinných domech a u kterých se předpokládá spotřeba vyrobené elektřiny v daném objektu není stavební povolení nutné. A právě díky tomu je realizace malé fotovoltaické elektrárny v podstatě otázkou několika týdnů. Není potřeba řešit administrativu spojenou se stavebním povolením. V tomto konkrétním případě se totiž nejedná o výrobnu elektřiny, ale o technické zařízení stavby, na kterou se panely umisťují. Fotovoltaické panely na výrobu elektrické energie umístěné na střeše Vašeho domu jsou pak nedílnou technologickou součástí stavby. V podstatě podobně jako kotel na tuhá paliva, bojler nebo tepelné čerpadlo.

A jak to přesně říká zákon? Instalace fotovoltaických panelů na stávající budovu je změnou dokončené stavby neboli stavební úpravou. Na stavební úpravy se podle § 79 odst. 6 stavebního zákona nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas. Po vyjití v platnost novely stavebního zákona v letošní roce platí, že pro FVE o výkonu do 50 kWp není potřeba stavební povolená za předpokladu že stavební úpravy nezasahují do konstrukce budovy, nemění její vzhled (kopírují sklon střechy), nemění způsob užívání budovy, negativně neovlivňují požární bezpečnost stavby, nebo když se nejedná o kulturní památku.

Pokud výkon FVE přesahuje 50 kW, bude zapotřebí získat stavební povolení, a k uvedení do provozu bude nutná kolaudace.

Licence

Co je to licence? Licence není povolení k provozování zařízení z technického hlediska, ale je to druh podnikatelského oprávnění vydávaného Energetickým reguláčním úřadem. Licence není podmínkou připojení výrobny k elektrizační soustavě ani k vydání stavebního povolení. 

Podle energetického zákona novelizovaného v letošním roce je jednoznačná definice u FVE nad 50 kW, kdy je licence potřebná vždy, pokud je výrobna připojena k přenosové nebo distribuční soustavě. Je třeba upozornit, že novelizace se nevztahují na výrobny již provozované před touto novelizací.

Definice kdy je či není toto oprávnění potřeba pro FVE do 50 kW není tak jednoznačná a takovou výrobnu lze rozdělit do tří následujících variant:

1) V odběrném místě je již připojena jiná výrobna provozovaná držitelem licence – v tomto případě je pro novou FVE do 50 kWp nutné žádat o vydání licence, i když vyrobená elektřina slouží pouze pro vlastní spotřebu.

2) FVE v odběrném místě vyrábí elektřinu primárně pro vlastní spotřebu a přebytky dodává do elektrizační soustavy – v tomto případě není nutná licence pro FVE do 50 kWp. Tedy jinak řečeno – charakter provozu výrobny nesmí jevit známky podnikání. Definice vlastní primární spotřeby není striktně dána, ale lze předpokládat, že problém bude mít výrobna bez licence, která bude většinu své produkce dodávat do sítě, nebo bude dodávat v době mimo denní dobu, a bude tak činit soustavně, pravidelně a primárně za účelem zisku.

3) FVE vyrábí elektrickou energii v odběrném místě a většinu své produkce dodává do sítě, nebo dodává v době mimo denní dobu, a činí tak soustavně, pravidelně a primárně za účelem zisku – v tomto případě je nutné podat žádost o licenci i u FVE menších než 50 kWp.